Administratorem danych jest Yara Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, e-mail: yarapoland@yara.com, wpisana do K rajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000034578 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 22 068 865,59 PLN, NIP 852-000-11-22. Mam prawo do dostępu do moich danych, wprowadzania ich korekty oraz żądania ich usunięcia. Od dnia 25.05.2018 r. posiadam prawo również do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych oraz prawo przenoszenia moich danych.

Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych, obejmujących przekazywanie mi informacji o produktach sprzedawanych przez administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie mojej dodatkowej zgody także za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie danych jest dobrowolne i nie muszę wypełniać formularza, jeżeli nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższych celach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. jest nią art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9 5/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii.

W przypadku udzielenia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na mój numer telefonu podstawą prawną jest także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo elekomunikacyjne. Odbiorcą danych osobowych jest Yara Poland Sp. z o.o. oraz agencje marketingowe zajmujące się przygotowywaniem, dystrybucją materiałów marketingowych oraz podmioty dostarczające materiały marketingowe, tj. firmy kurierskie oraz poczta. Odbiorcami danych będą również podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla administratora i pozostałych odbiorców danych oraz spółki księgowe prowadzące rozliczenia podatkowe. Odbiorcą danych osobowych będzie także Yara International ASA z siedzibą w Oslo przy Drammensveien 131, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych. W takim wypadku odbiorcami danych będą także spółki zajmujące się hostingiem danych, spółki świadczące usługi wsparcia technicznego systemów wykorzystywanych przez Yara International ASA oraz spółki świadczące usługi rozliczeń księgowo-podatkowych dla Yara International ASA.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu: 91 433 00 35. Jeżeli wyrażę zgodę na udostępnianie danych osobowych dla Yara International ASA , wówczas będą one przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą te podmioty do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. Posiadam prawo do otrzymania kopii moich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych przez administratora lub do czasu wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego pr zetwar zania danych osobowych w celach marketingowych, anulowania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywanie połączeń głosowych na mójnumer telefonu.Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Ankieta do pobrania plik PDF