Yara N-Tester

N-Tester™ jest ręcznym narzędziem, które pozwala na szybkie i łatwe pomiary, do ustalenia wymaganej przez uprawę dwaki azotu.Umożliwia szybkie ustalenie konkretnych zaleceń, bezpośrednio na polu.

Pomaga dostosować wymaganą aplikację w okresie wegetacji. Urządzenie jest pomocne w określeniu dokładnych zaleceń, co poprawia opłacalność uprawy oraz minimalizuje wpływ nawozów na środowisko.

Zapytaj swoją roślinę! 

Stan odżywienia roślin określają termin i ilość zastosowanego nawozu. Z Yara N-Tester™ istnieje możliwość zidentyfikować wymagania azotowe, łatwo i szybko, bezpośrednio na polu. Zapotrzebowanie na nawozy azotowe nie jest stałe i może znacznie różnić się w poszczególnych latach i dla różnych upraw. 
Rozdzielanie dawkowania azotu na większą ilość aplikacji, daje możliwość optymalizacji szybkości poboru azotu przez roślinę, według jej indywidualnych potrzeb. Analiza rośliny N-Testerem daje cenne informacje na temat bieżącego stanu odżywienia uprawy.

Stosowanie N-Testera gwarantuje ekonomiczny zysk

W celu określenia korzyści ze stosowania Yara N-Testera, przeprowadzono wiele doświadczeń polowych. 
Stosując w nawożeniu zbóż, dawki azotu na odpowiednim poziomie, można osiągnąć znaczne korzyści zarówno w wydajności plonu, jak i jakości ziarna. Zapewnienie prawidłowej zawartości białka w ziarnie, może mieć znaczący wpływ na rentowność uprawy i oczekiwania odbiorców. Doświadczenia wykazały, że przy użyciu N-Testera, zwiększenie zawartości białka w ziarnie zbóż, można znacząco poprawić.

Jak działa N-Tester™ ?

N-Tester™ mierzy zawartość chlorofilu w liściach, co jest ściśle związane ze stanem poziomu azotu w roślinie. Punkt pomiarowy powinien być na środku blaszki, najmłodszych, w pełni rozwiniętych liści. Zalecane jest wykonanie trzydziestu losowych pomiarów z całego pola, wyliczając średnią wartość, która jest wykorzystywana w celu wskazania, jaki poziom azotu jest wymagany w uprawie. Wynikające zalecenie nawozowe jest prawidłowe, w sytuacji, jeśli inny brak składników odżywczych, nie ogranicza wzrostu uprawy. 

Pomiary N-Testerem są mocno uzależnione od gatunku roślin i stadium ich wzrostu. Z tego względu, pomiary N-Testerem, muszą być skalibrowane tak, aby uwzględnić tę zmienność . W celu prawidłowego skalibrowania Yara N-Testera , należy skontaktować się z lokalnym Agronomem Yara.

Doświadczenia, przeprowadzone we Francji

  • Ponad 240 doświadczeń polowych na zbożach
  • Wzrost zawartości białka o 0,3%
  • Zwiększona wydajność plonu 120 kg/ha