Skontaktuj się z Yara

Yara Poland Sp. z o.o.

ul. Jacka Malczewskiego 26 

71-612 Szczecin

tel. +48 91 4330 035

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców nr KRS 0000034578

NIP 852 - 000 - 11 - 22

Wysokość kapitału zakładowego: 22 068 865,59 zł