Azotan amonu jakości medycznej

Sto lat doświadczenia w dziedzinie chemii azotowej pozwoliło nam stworzyć medyczny azotan amonu o wysokiej jakości.

Jako wiodący producent azotanów, firma Yara oferuje kilka klas azotanu amonu. Ponieważ większość azotanów amonu nie spełnia wymogów jakości niezbędnych do zastosowań chirurgicznych, farmaceutycznych (gaz pędny) ani dentystycznych (chirurgia dentystyczna), opracowano produkt specjalnie dostosowany do potrzeb medycznych. 

Azotan amonu jakości medycznej wytwarza się w naszych zakładach: Pardies (Francja), Rostock (Niemcy), Sluiskil (Holandia), Tertre (Belgia). Nasza sieć logistyczna zapewnia niezawodność dostaw na całym świecie.

Azotan amonu jest kluczowym składnikiem w produkcji podtlenku azotu (znanego również jako gaz rozweselający), stosowanego w opiece medycznej. Podtlenek azotu jest stosowany w sektorze medycznym na całym świecie jako:

 • Środek przeciwbólowy w chirurgii i stomatologii
 • Środek znieczulający w chirurgii i stomatologii
 • Środek pędny do leków w aerozolu
Giuseppe Cilluffo
Giuseppe Cilluffo
Industrial Nitrates

Niezawodność dostaw

Azotan Amonu klasy medycznej dla klientów wytwarza się w naszych zakładach: Pardies (Francja), Rostock (Niemcy), Sluiskil (Holandia), Tertre (Belgia). Nasza globalna sieć logistyczna zapewnia niezawodność dostaw na całym świecie.

Niezawodny globalny dostawca

Firma Yara jako największy producent azotanów ze swoją rozbudowaną siecią logistyczną na całym świecie jest doskonale przygotowana do dostarczania tego produktu do wszystkich możliwych lokalizacji. Dlatego największe przedsiębiorstwa w branży produkcji gazów przemysłowych wybrały do produkcji medycznego podtlenku azotu azotan amonu firmy Yara. Firma dostarcza azotan amonu swoim klientom w 40 krajach na całym świecie.

Jesli produkujesz gaz medyczny, postaw na czystość azotanu amonu firmy Yara

W warunkach szpitalnych istotna jest pewność pochodzenia i czystości stosowanego surowca. Azotan amonu klasy medycznej o czystości 99,99% spełnia oczekiwania w zakresie czystości całego łańcucha technologicznego.

Bezpieczne używanie

Bezpieczne przechowywanie i użytkowanie azotanu amonu jest możliwe pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Stosowanie azotanu amonu jakości medycznej nie jest niebezpieczne i nie może on samoistnie zapalić się ani wybuchnąć. Jeśli azotan amonu zostanie poddany działaniu wysokiej temperatury, może ulec rozkładowi i wydzielać toksyczne opary.

Zalecenia Zakazy
 • Należy zawsze prowadzić dokumentację zawartości magazynu
 • Instrukcje dotyczące przechowywania powinny być łatwo dostępne
 • Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obsługi i sytuacji alarmowych
 • Procedury zachowania właściwego porządku
 • Swobodny dostęp do wyposażenia awaryjnego i dróg ewakuacyjnych
 • Do wykonywania prac konserwacyjnych niezbędna jest zgoda kierownika i przestrzeganie właściwych procedur
 • Należy stosować jedynie dopuszczone urządzenia elektryczne
 • Należy stosować ostrzegawcze symbole bezpieczeństwa
 • Należy prawidłowo oznaczyć worki i pojemniki zawierające azotan amonu
 • Należy przeprowadzać kontrole bezpieczeństwa

 

 • Zakaz wstępu dla nieupoważnionych osób
 • Zakaz palenia i używania otwartego ognia
 • W pobliżu azotanu amonu nie powinny znajdować się butle gazowe, beczki po oleju ani stacja paliw
 • Nie należy stosować lamp żarnikowych; należy stosować lampy typu fluorescencyjnego, unikając ich kontaktu z azotanem amonu
 • Azotan amonu nie powinien mieć kontaktu z żadnym źródłem ciepła
 • Nie należy przeprowadzać żadnych prac stwarzających zagrożenie pożarowe, chyba że są prowadzone pod ścisłym nadzorem
 • Nie wolno dopuszczać do zanieczyszczenia azotanu amonu substancjami palnymi i materiałami organicznymi, olejami i smarami ani kwasami i zasadami
 • Do osuszania mokrych podłóg nie należy stosować trocin, zamiast nich należy używać materiałów obojętnych