maja 27, 2018

Wymagania żywieniowe borówki wysokiej

Według: Wojciech Kopeć

Dr Marek Konieczny przypomina o specyficznych wymaganiach żywieniowych roślin borówki wysokiej. Do prawidłowego odżywienia roślin niezbędne są wszystkie składniki pokarmowe. Zapewnienie warunków które mogą ograniczyć stres oraz podniesienie plonu handlowego do najwyższego poziomu to tematy, które Yara Poland wdraża w nawozową praktykę.