kwietnia 22, 2018

Mieszanie nawozów KristaLeaf ze środkami ochrony roślin

Według: Wojciech Wojcieszek

W kwietniu 2017 r. na zlecenie Yara Poland przeprowadzono w Instytucie Ochrony Roślin w Sośnicowicach badania dotyczące możliwości łącznego stosowania mieszanin nawozów KristaLeaf Fruit Controller i KristaLeaf Foto z wybranymi środkami ochrony roślin.

Pełny tekst sprawazdania IOR z przeprowadzonych badań można pobrać tutaj (2MB, PDF)

 

Poniższa tabela prezentuje zbiorcze wyniki tych doświadczeń.Wynik / + / wskazujący na możliwość łącznego stosowania uzyskano dla 9 badanych mieszanin.

Wynik / - / wskazujący na brak możliwości łącznego stosowania uzyskano dla 1 badanej mieszaniny - nawozu KristaLeaf Foto ze środkiem Merpan 80 WG. Przyczyną negatywnego wyniku jest stwierdzony brak fizykochemicznej zgodności przedmiotowej mieszaniny.

Nie stwierdzono wyniku / + - /.

Podkreślenia wymaga, że z doświadczeń nad fitotoksycznością wiadomo, że zakres pH 4-9 nie powoduje negatywnych efektów na roślinach testowych. W przypadku badanych mieszanin stwierdzono znaczne zmiany pH mieszanin spowodowane obecnością nawozów. W 5 przypadkach pH testowych kombinacji wyniosło poniżej 4. Pomimo braku stwierdzenia fitotoksyczności w wyniku badań wykonanych w warunkach szklarniowych, zastosowanie tych mieszanin może być związane z podwyższonym ryzykiem.

Należy zwrócić uwagę na jedną z podstawowych zasad łącznego stosowania agrochemikaliów. Jest to zasada konieczności natychmiastowego zastosowania mieszaniny po sporządzeniu cieczy użytkowej. Nie wolno przetrzymywać cieczy w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane jest dostosowanie się do ogólnych zasad obowiązujących w przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów.

 

 

Broszury do pobrania

Broszury do pobrania

Pobierz broszury produktów KristaLeaf Fruit Controller i KristaLeaf Foto w formacie PDF

KristaLeaf Fruit Controller

         KristaLeaf Foto