Magazynowanie nawozów

Właściwe przechowywanie i magazynowanie towaru jest ważne, ze względu na zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Tam, gdzie to możliwe, nawozy powinny być przechowywane w zamkniętym, bezpiecznym miejscu, aby chronić produkt przed wpływem warunków atmosferycznych (słońce, deszcz, itp.) oraz zmniejszyć ryzyko kradzieży. Idealne warunki przechowywania:

 • Zamknięty budynek jest w stanie chronić nawóz przed pogodą, zwłaszcza przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi.
 • Czyste wnętrze, wolne od kurzu i brudu.
 • Temperatura od 5 do 30˚C (niektóre rodzaje nawozów są wrażliwe na wysokie temperatury).
 • Chroń nawóz przed wilgocią, która może spowodować zbrylanie i rozprzestrzenianie pylenia
 • Wyposażenie w regały paletowe, aby uniknąć warstwowego układania.
 • Dobre zarządzanie magazynem i system kontroli przyjęć i wydań towaru.

Składowanie w magazynie

 1. Magazyn powinien być wykorzystywany do składowania pojedynczych produktów, wykonany z nieplanych materiałów (np. betonu, cegieł, stali).
 2. Wszystkie budynki powinny mieć odpowiednie przepisy dotyczące wentylacji, aby odprowadzać nadmiar ciepła i zadymienie podczas pożaru.
 3. Podłogi powinny mieć gładką i równą powierzchnię, wolną od ubytków.
 4. Ogranicz wysokość stosów nawozu. Wysokie stosy worków z nawozami mogą być niestabilne i pospadać ze stosu.
 5. Ogranicz wielkość stosu worków z nawozami, zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami, jeśli są określone. ( 300 ton saletry amonowej >27% N).
 6. compatibility matrix trans
 7. Składować co najmniej 1 metr od więźby dachu, w przypadku worków, również od ścian.
 8. Jeśli worki są ułożone na paletach, muszą one być umieszczone na stabilnej i suchej powierzchni.
 9. Nie przechowywać obok siebie produktów sypkich, które mogą wejść ze sobą w reakcję, np. mocznika w pobliżu nawozów saletrzanych. Wapno należy przechowywać odseparowane od nawozów (patrz tabela zgodności i właściwości fizycznych nawozów).
 10. W magazynach zamkniętych wysokość składowania dużych worków można zwiększyć do trzech w stosie.
 11. Nawozy przechowywać z dala od wszelkich materiałów palnych. Większość nawozów azotowych zawiera azotany, które ulegają rozkładowi przy wysokich temperaturach, a w 150˚C wydzielają toksyczne tlenki azotu. Niektóre produkty mogą wydzielać tlenki węgla (CO, CO2), jak również tlenki siarki.

Składowanie na zewnątrz

 1. Nawozy powinny stać na podniesieniu, na przepuszczalnej, suchej i gładkiej powierzchni.
 2. Można użyć palet jako podstaw pod worki, w celu uniknięcia bezpośredniego kontaktu z ziemią i wodą (np. podczas intensywnych opadów deszczu). Należy używać tylko nieuszkodzonych palet, bez wystających drzazg i gwoździ.
 3. Stos nie powinien być przechylony, jeśli tak się stanie, należy natychmiast go poprawić.
 4. Aby zachować jakość produktu, umieść warstwę ochronną na szczycie stosu, w celu zminimalizowania wpływu ciepła (zgodnie z zaleceniami producenta/ dostawcy).
 5. Jeżeli regały paletowe nie są dostępne, można zastosować kombinację podwójnego ułożenia.
 6. Stosy należy przykrywać plandekami, aby zapobiec zabrudzeniom i uszkodzeniom worków. Plandeki powinny być zamocowane do dolnej warstwy stosu, aby zapobiec uszkodzeniom powodowanym przez tarcie.
 7. Zachować wszelką ostrożność, przy odkrywaniu i zakrywaniu stosów, najlepiej wykonywać podczas dobrych warunków pogodowych.
 8. Przed zdejmowaniem plandek, sprawdzić stabilność stosu. Plandeki mogą być śliskie i stwarzać niebezpieczeństwo.
 9. Podczas niskich temperatur, plandeki przykrywające stosy, mogą być pokryte lodem. Mogą być ciężkie i ostre. Spadające bloki lodu są niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 10. Wszystkie nawozy składowane na zewnątrz, powinny być chronione przed czynnikami zewnętrznymi, przez przykrycie plandekami. Plandeki powinny być zakotwiczone dookoła stosu. Podłoże oraz dojazdy powinny być wolne od zanieczyszczeń.

Ze względu na stabilność i bezpieczeństwo, duże worki powinny być układane w piramidy. Podłoże nie powinno przekraczać wysokości 3 palet, ze względu na stabilność podłoża oraz bezpieczeństwo dla maszyn przeładunkowych.

Przechowywanie nawozów płynnych

Wymagania dotyczące przechowywania, zależą od klasyfikacji produktu. Lokalizacja zbiorników nawozów płynnych:

 • Podstawa zbiornika musi być płaska na bazie z betonu.
 • Z każdej strony musi być odległość, min. 10 m od cieków wodnych.
 • Musi być instrukcja bezpieczeństwa w przypadku wycieku nawozu. .